invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Drobný problém mezi R2 a R3

Autor Petr Jandík 
Petr Jandík
Drobný problém mezi R2 a R3
21 years ago
V Calamusu SL2002 R2 je drobná chyba, kdy se odsazení textu od okraje textového rámeèku dìlá chybnì dvakrát tak veliké, než urèují parametry. V R3 je tato chyba již opravena. Následkem toho ovšem je, že se v R3 dokument vytvoøený v R2 nejpozdìji pøi osvitu pøeformátuje podle èíselných hodnot a je tím pádem chybnì vysvícen.

Bohužel nelze z dokumentu nijak poznat, jestli pochází z R2 nebo R3, takže doporuèuji, dostanete-li ke zpracování dokument, nechte jej zafixovat a podívejte se, jestli se text nepohnul.

Dokumenty poøízené v R2 a používající odsazení textu od okrajù textového rámeèku doporuèuji zpracovávat v Calamusu SL2002 R2.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 3
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?