invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

PDF import

Autor Roman LINDA 
Roman LINDA
PDF import
23 years ago
Zajímalo by mì s ohledem na rozšíøenost formátu PDF, jestli bude v dohledné dobì nìjaký druh importního modulu pro tento formát. Chystá se nìjaký upgrade CALIPSA?
Díky pøedem za odpovìd(i.
Roman
Petr Jandík
PDF import
23 years ago
[i]Zajímalo by mì s ohledem na rozšíøenost formátu PDF, jestli bude v dohledné dobì nìjaký druh importního modulu pro tento formát. Chystá se nìjaký upgrade CALIPSA?[/i]

Jestli jste si všiml ve zpravodajství, existuje nový reader PDF Porthos, který pracuje na stejné platformì jako Calamus a invers jej distribuuje. Tento reader by se mìl stát v budoucnu základem pro importní filtr PDF. Kdy to bude se ale zatím neví.

Zdravím, Jandík
Roman LINDA
PDF import
23 years ago
Mnohokrát dìkuji za odpovìd(, máte pravdu, zachytil jsem zprávu o Porthosu, ale již jsem si ji nedal dohromady s importem PDF. Dìkuji za osvìtlení problému a tìším se na modul importu PDF.
Hezké vánoce a št(astný nový rok.
Roman LINDA
Petr Jandík
PDF import
23 years ago
Ted( je pøed dokonèením nový import PSD (mìl by být s vrstvami) a pak se zaène dìlat na importu PDF.
Roman LINDA
PDF import
23 years ago
Tak to je paráda, už se na to tìším. Jaká verze PDFka bude pravdìpodobnì podporována - 1.3 nebo už i 1.4?
Petr Jandík
PDF import
23 years ago
[i]Tak to je paráda, už se na to tìším. Jaká verze PDFka bude pravdìpodobnì podporována - 1.3 nebo už i 1.4?[/i]

To se zatím nedá øíci. Pøedpokládám, že PDF 1.2 už má Michael Kammerlander zvládnuté, tak že zaène tím. Pak se uvidí.

Import obecného PDF je daleko složitìjší než export, ostatnì i u Acrobatu se nìkdy stane, že PDF nejde naèíst, nebo vytisknout, pokud pochází z nìjakého zvláštního zdroje. Musíme si poèkat.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?