invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Malý tip ke stránkovému modulu

Autor Petr Jandík 
Petr Jandík
Malý tip ke stránkovému modulu
22 years ago
Michael Monscheuer objevil ve stránkovém modulu nedokumentovanou, ale šikovnou malièkost:

Když se ve stránkovém modulu, v povelovém poli "Vzorové stránky" klikne na lupu (která normálnì ukáže kterou vzorovou stránku, kterou používá aktuální strana dokumentu) a podržíte pøi kliknutí klávesu Alt, skoèí Calamus na první stránku, která používá právì vybranou vzorovou stránku v seznamu vzorových stránek. Pøi každém dalším kliknutí s Altem skoèí na druhou, tøetí atd. stránku používající stejnou vzorovou stránku.

Je to jen malièkost, ale hodí se...

Petr Jandík

OnLine manuál Calamus SL 2000 cz
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 5
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?