invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Modul pro import RTF

Autor Petr Jandik 
Modul pro import RTF
15 years ago
Ulf Dunkel v souèasné dobì vyvíjí zcela nový modul pro import dokumentù ve formátu RTF, který má vytváøet vzhledovì ekvivalentní Calamusový dokument.
Zatím to ještì není ve fázi, kdy by se dal vìøejnì pøedvádìt, ale prozatímní výsledky testù jsou slibné. V tuto chvíli je modul schopen založit dokument o pøíslušném poètu stránek, vytvoøit øadu propojených rámeèkù a naèíst neformátovaný text ve správném kódování (zatím z Wordu pro Windows).
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 3
Record Number of Users: 2 on 24.04.2019
Record Number of Guests: 1049 on 26.12.2019

top top

© 1998–2020 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?