invers Software
 
Petr Jandík
True Type koneènì èesky
16 years ago
Tøetí aktualizace Calamusu SL 2003 je na spadnutí a nejlepší z novinek, které pøinese, je nový importní filtr písem True Type.
Ten importuje nejen èeské znaky do Calamusového kódování, ale jakékoliv v písmu obsažené znaky - podle externí kódové tabulky, která je jako textový soubor volnì editovatelná.
S filtrem se budou dodávat tabulky pro kódování Calamus SL západní, Calamus SL èeské-slovenské, Windows 1250, azbuka, øeètina, hebrejština, arabština.
Jakékoliv další tabulky si bude moci každý pøidat. Filtr si pamatuje kódování, které bylo použito naposledy. Vybere-li se kódování s Controlem, lze z menu vybrat jinou kódovou tabulku.
Nový filtr bude vyžadovat Calamus SL2003 r3.

Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 10
Record Number of Users: 2 on 24.04.2019
Record Number of Guests: 1049 on 26.12.2019

top top

© 1998–2020 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?