invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

TTF fonty v Calamusu SL2003 lite

Autor Alois Mech 
Alois Mech
TTF fonty v Calamusu SL2003 lite
16 years ago
Mám spoustu dokumentù v Calamusu 1.95B a protože pøecházím na WinXP chtìl jsem vyzkoušet Calamus SL2003lite. Dokumenty se otevøou, ale s èeštinou je to bídné (omlouvám se prof. sazeèùm, pro dom. použití mi .ttf vyhovovaly). Existuje nìjaká pomoc, abych mohl tyto fonty používat, jedná se i o psaní pøímo v Calamusu.

Dìkuji.

Alois Mech
Re: TTF fonty v Calamusu SL2003 lite
16 years ago
Promiòte, už jsem na to pøišel. Je to bezva.

Petr Jandík
Re: TTF fonty v Calamusu SL2003 lite
16 years ago
V Calamusu SL 2003 r3 je nový import TTF, který dokáže naèíst èeské znaky. Dá se pøedpokládat, že se tento filtr objeví o nìco pozdìji i ve verzi SL2003lite.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 6
Record Number of Users: 2 on 24.04.2019
Record Number of Guests: 1049 on 26.12.2019

top top

© 1998–2020 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?