invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Import WMF/EMF

Autor Roman LINDAk 
Roman LINDAk
Import WMF/EMF
22 years ago
Na n?meckých stránkách Calamusu jsem vid?l upoutávku na nový modul importu WMF/EMF, pot?eboval bych v?d?t n?co více- v sou?asnosti je prý ve vývoji. Dále bych se cht?l zeptat na import PDF, jak daleko je vývoj?
Petr Jandík
Import WMF/EMF
22 years ago
Na obou vìcech se pracuje, ale konkrétní termíny zatím nevím.

Zdravím, Jandík
Petr Jandík
Import WMF/EMF
22 years ago
Tak jste se doèkal, pane Lindo. Testování WMF/EMF importu a exportu právì zaèíná.

Zdravím, Jandík
Roman LINDA
Import WMF/EMF
22 years ago
Dìkuji, už se tìším. Ted( by to chtìlo PDF import a je to bomba. Nevíte, jestli se neuvažuje o modulu na traping?
Roman LINDA
Petr Jandík
Import WMF/EMF
22 years ago
PDF bude asi ještì chvíli trvat, je to složité. Uvažuje se o mnoha vìcech. Trapping se dá díky prùhlednostem v Calamusu ošetøit ve vìtšinì pøípadù ruènì, automatický trapping by mohl být zaveden s pøíchodem nového vektorového výstupu, který není ještì hotov. Plánuje se implementace správy barev a mnoha dalších vìcí, to chce ale peníze a lidi. Proto musí veškerý vývoj musí probíhat postupnì a tak i probíhá.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?