invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

TIFF spoller ver. 2.03

Autor Roman LINDA 
Roman LINDA
TIFF spoller ver. 2.03
23 years ago
Chtìl jsem se jenom zeptat, nová verze mi již nenaèítá jiné TIFFy než vytvoøené pomocí TIFF driveru, ve starší verzi 2.0 to ještì šlo, je to záležitost Inversu, nebo jiná? Je nový TIFF spooler vázaný jen na soubory generované TIFF driverem?
Dìkuji pøedem za odpovìd(.
Petr Jandík
TIFF spoller ver. 2.03
23 years ago
Chtìl jsem se jenom zeptat, nová verze mi již nenaèítá jiné TIFFy než vytvoøené pomocí TIFF driveru, ve starší verzi 2.0 to ještì šlo, je to záležitost Inversu, nebo jiná? Je nový TIFF spooler vázaný jen na soubory generované TIFF driverem?
Podle inversu není mezi verzí 2.0 a 2.03 žádný rozdíl ve formátu TIFù, které TIFF Spooler pøijímá. Mùže zpracovat všechny monochromní (to jest jednobitové) TIFy, vytvoøené jakýmkoliv programem.

Jiná otázka ale je, jestli jejich formát odpovídá vaší osvitovce. Co vám pøesnì TIF Spooler píše, když nìjaký obrázek nechce pøijmout?

Zdravím, Jandík
Roman LINDA
TIFF spoller ver. 2.03
23 years ago
Nepíše nic, ale v náhledovém oknì zobrazí jen rozbitou bitmapu, je na ní rozpoznat rastr, ale je jakoby v pásech posunutá. Jestli je to jen v náhledu tak je to OK. Hlavnì aby se vysvítilo co jsem narastroval. Pøi kontrole ve Photoshopu jsem si zkontroloval nastavení a to odpovídá rozlišení. tak nevím. Dìkuji za odpovìd(.
Petr Jandík
TIFF spoller ver. 2.03
23 years ago
Nepíše nic, ale v náhledovém oknì zobrazí jen rozbitou bitmapu, je na ní rozpoznat rastr, ale je jakoby v pásech posunutá. Jestli je to jen v náhledu tak je to OK. Hlavnì aby se vysvítilo co jsem narastroval. Pøi kontrole ve Photoshopu jsem si zkontroloval nastavení a to odpovídá rozlišení. tak nevím.
Ještì byste mohl zkusit to pustit pøes TIFF Spooler do Dummy (v diskovém dialogu zašrtnout "dummy" na tom poèítaèi, na kterém ten TIF vznikl. Tak se dá zjistit, jestli to je chybou kopírování na síti, nebo neprávnými parametry Photoshopu. To bych ještì porovnal s TIFy udìlanými v Bridge 3 light a v demoverzi TIFF Printu.
Zdravím, Jandík
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?