invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Rozšiøitelnost Calamusu Lite

Autor Petr Jandík 
Petr Jandík
Rozšiøitelnost Calamusu Lite
22 years ago
Uživatelé Calamus SL2000 lite se ptají, jak je to s rzošiøitelností této verze.
Do SL lite se dají naèítat jen moduly a filtry, které se s ním dodávají. Jinak je to ale u tiskových ovladaèù. I k verzi lite se dají pøikoupit tiskové ovladaèe pro rozšíøení možností tisku a exportu. V souèasné dobì to jsou:* PDF-Print
* PS-Print
* ColoPS
* MonoPS
* TIF-printObzvláštì PDF print je zajímavý svou pøíznivou cenou a funkèními možnostmi jak pro osvit, tak pro pøedávání korektur zákazníkùm.

Specifikace Calamusu SL 2000 lite edition
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 5
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?