invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

PS1 fonty

Autor Jiøí Holub 
Jiøí Holub
PS1 fonty
22 years ago
Jak je to s importem fontù PS1? Pokud naimportuji zvolený font, jak dostat do Calamusu všechny øezy? Nenaimportuje mi to Italic, Bold ani BoldItalic, i když ve zvoleném písmu jsou. Možná dìlám nìjakou "školáckou" chybu???
Petr Jandik
PS1 fonty
22 years ago
PS1 font obsahuje jen jeden øez. Fontem rozumím jeden soubor s koncovkou *.PFB. Nìkteré programy vyrábìjí z tohoto fontu "umìle" jakousi nepravou kurzívu a tuèné písmo (Word, Quark X-Press...). Tyto elektronické napodobeniny jsou ale ménì kvalitní, než øezy pøímo pøipravené jako tuèné nebo kuzívní.
Pro použití v Calamusu musíte mít pøísušné øezy písem PS1 a každý naèíst zvlášt(. Pokud je nemáte, je ještì možnost modulem FonTools uložit naimportovaný základní font PS1 jako CFN, programem DA´s Layout ho pøeuložit znovu jako CFN a fonteditorem TypeArt 2.0 vyrobit tuèný øez.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 4
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?