invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Montáž A5

Autor Luboš Rampa 
Luboš Rampa
Montáž A5
23 years ago
Hi,

potøeboval jsem v Calamusu vytisknout dvì strany A5 naležato na jednu A4 pod sebe a nìjak se mi pomocí montáže nezdaøilo... jde to vùbec? Pøedpokládám, že ano, ale nevím jak.

Možná se ptám blbì, ale pospíchal jsem a nemìl jsem èas dále laborovat. Pochopitelnì jsem to snadno vyøešil zmìnou formátu a zkopírováním pøíslušných rámù, ale bylo by hloupé to dìlat ve vìtším rozsahu, pokud bych tiskl brožuru typu jízdního øádu.

Díky za odpovìd(.

Bye, L&R
Petr Jandík
Montáž A5
23 years ago
Hi,

potøeboval jsem v Calamusu vytisknout dvì strany A5 naležato na jednu A4 pod sebe a nìjak se mi pomocí montáže nezdaøilo... jde to vùbec? Pøedpokládám, že ano, ale nevím jak.
=============
Pøímo to takhle nejde. Dá se to obejít tak, že si sgrupuješ všechny rámeèky na stránce, a otoèíš je o 90 stupn(ù. Formát zmìníš na A5 nastojato a sazba bude o 90 stupn(ù otoèená. Dá se na to udìlat makro, kterým se to dost urychlí.
Luboš Rampa
Montáž A5
23 years ago
potøeboval jsem v Calamusu vytisknout dvì strany A5 naležato na jednu A4 pod sebe a nìjak se mi pomocí montáže nezdaøilo... jde to vùbec? Pøedpokládám, že ano, ale nevím jak.
=============
Pøímo to takhle nejde. Dá se to obejít tak, že si sgrupuješ všechny rámeèky na stránce, a otoèíš je o 90 stupn(ù. Formát zmìníš na A5 nastojato a sazba bude o 90 stupn(ù otoèená. Dá se na to udìlat makro, kterým se to dost urychlí


Aha, zajímavá zpráva, dík.

Bye, L&R
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 2
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?