invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Kdy bude nový vektorový výstup

Autor Petr Jandík 
Petr Jandík
Kdy bude nový vektorový výstup
21 years ago
Michael Monscheuer o tom øíká:
Vektorový výstup je velká porce a proto trvá o nìco déle. Pøesnì øeèeno se na vektorovém výstupu pracuje již pøes rok. Klaus (Garms z adequate systems) vyvíjí vektorový výstup, zatímco já (Michal Monscheuer) mám na starosti jeho integraci do tìla Calamusu.
Nový vektorový editor vyvíjí Alexander Maringele (autor modulu v-objekty). Vycházím u toho, že bude umìt kompletnì UNDO.
Vidíte z toho, že vektorový výstup je "v práci". Ale ještì bude chvíli trvat, než bude opravdu k dispozici.
Výstup je nativní, což znamená, že se pod Windows a OSX provádí mimo emulátor. Na z toho vyplývající oèekávaný vzestup rychlosti jsme všichni velmi zvìdaví.
Výstup co do pøesnosti o míle pøevyšuje všechny ostatní systémy. Teoreticky s ním bude možné na pixl pøesnì sázet i billboardy i velikosti celé domovní stìny. Provlém 32000 pixlù se tím již odbourá. Bude možné i vektorové elementy prohlížet ve zvìtšení 999999%.
Dokud to tak nebude, musíme se intenzivnìji zabývat emulátorem MagicMac X. Doufám, že se už pomalu objeví aby mohl CALAMUS bìžet na aktuálních poèítaèích Apple.
========================
Tolik Michael Monscheuer


Calamus fórum nìmecky
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 3
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?